خانه / داستانهای صوتی

داستانهای صوتی

رضا رهگذر

برنامه رادیویی خاطره انگیز قصه ظهر جمعه(قصه پسرباهوش)

برنامه ای که سالیان دور جمعه ها از ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه  پخش میشد و مخاطبان بیشماری داشت و استاد (محمد رضا سرشار معروف به رضا رهگذر) راوی این برنامه بودند..میتونید در این سایت ازین پس این قصه های زیبا رو بشنوید قصه امروز:  (پسرباهوش).  🙂  ازینجا دانلود …

بیشتر بخوانید »
رضا رهگذر

برنامه رادیویی خاطره انگیز قصه ظهر جمعه(قصه ضرب المثل آب شیرین برای خر خوب نیست )

برنامه ای که سالیان دور جمعه ها از ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه  پخش میشد و مخاطبان بیشماری داشت و استاد (محمد رضا سرشار معروف به رضا رهگذر) راوی این برنامه بودند..میتونید در این سایت ازین پس این قصه های زیبا رو بشنوید قصه امروز:  (ضرب المثل آب شیرین …

بیشتر بخوانید »
رضا رهگذر

برنامه رادیویی خاطره انگیز قصه ظهر جمعه( قصه آخرین اتوبوس کریسمس )

برنامه ای که سالیان دور جمعه ها از ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه  پخش میشد و مخاطبان بیشماری داشت و استاد (محمد رضا سرشار معروف به رضا رهگذر) راوی اینبرنامه بودند.میتونید در این سایت ازین پس این قصه های زیبا رو بشنوید قصه امروز: آخرین اتوبوس کریسمس ازینجا بشنوید …

بیشتر بخوانید »
رضا رهگذر

برنامه رادیویی خاطره انگیز قصه ظهر جمعه( قصه آقای پرنده ساز )

برنامه ای که سالیان دور جمعه ها از ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه  پخش میشد و مخاطبان بیشماری داشت و استاد (محمد رضا سرشار معروف به رضا رهگذر) راوی اینبرنامه بودند.میتونید در این سایت ازین پس این قصه های زیبا رو بشنوید قصه امروز: آقای پرنده ساز.  از اینجا …

بیشتر بخوانید »
رضا رهگذر

برنامه رادیویی خاطره انگیز قصه ظهر جمعه(قصه آسیاب شیطان)

برنامه ای که سالیان دور جمعه ها از ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه  پخش میشد و مخاطبان بیشماری داشت و استاد (محمد رضا سرشار معروف به رضا رهگذر) راوی این برنامه بودند.میتونید در این سایت ازین پس این قصه های زیبا رو بشنوید قصه امروز: آسیاب شیطان. ازینجا بشنوید …

بیشتر بخوانید »
رضا رهگذر

برنامه رادیویی خاطره انگیز قصه ظهر جمعه(قصه پینه دوز و مار)

برنامه ای که سالیان دور جمعه ها از ساعت ۱۳:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه  پخش میشد و مخاطبان بیشماری داشت و استاد (محمد رضا سرشار معروف به رضا رهگذر) راوی این برنامه بودند..میتونید در این سایت ازین پس این قصه های زیبا رو بشنوید قصه امروز:  پینه دوز و ماه …

بیشتر بخوانید »